تخلفاتِ مؤسسه

تخلفاتِ مؤسسه

با وجودِ صبرِ ما رسانه‌ها و وعده‌های مسئولانِ مؤسسه آبادانی، متأسفانه نه نشست خبری برگزار شد نه پاسخگویی انجام گرفت. در نتیجه برای تنویر افکارِ عمومی، لیستِ تخلفاتِ مؤسسه را با آمار و ارقامی که به دست آورده‌ایم منتشر می‌کنیم و منتظر می‌مانیم پاسخ بدهند …

زنگ‌های خطر به صدا درآمده‌اند

زنگ‌های خطر به صدا درآمده‌اند

در منطقۀ غربِ خراسان رضوی چنان‌که در سیل‌های ناگهانیِ فروردین سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم، ممکن است باز هم دچارِ بحران‌هایی باشیم که جانِ عزیزانمان را بگیرد …

چشم‌هایمان را به واقعیات باز کنیم

چشم‌هایمان را به واقعیات باز کنیم

ما باید دنبال پذیرشِ «همه» باشیم نه اینکه در مسیرِ آنچه مردم‌سالاری یا دموکراسی می‌خوانیم، چنین درصدِ عظیمی از جامعه را نادیده بگیریم یا انکار کنیم …

بَرهایی از این باغ!

بَرهایی از این باغ!

این روزها بحثِ اخراج، قطع همکاری و عدم احراز صلاحیت استادان و ورود مجری و مداح به جمعِ هیئت‌علمی یا مدرسان دانشگاه، حسابی در فضای رسانه‌ای داغ شده است …

جان‌های بر کف

جان‌های بر کف

شهید صبوری، دیگر جانِ عزیزی است که در سرزمینِ ما، تقدیمِ امنیت و نظم جامعه شد …

با پولِ ما به ارمنستان می‌روند!

با پولِ ما به ارمنستان می‌روند!

قبل‌تر مطلبی نوشتیم در مورد اینکه منطقه ویژه بدون هیچ دستاورد و عملکردی، صرفاً با «عکس‌درمانی» گزارش‌هایی ارائه می‌دهد که پشت آن هیچ دستاورد و عملکردی نیست

چرا کارها پیش نمی‌رود؟

چرا کارها پیش نمی‌رود؟

برخلاف تصورِ عمومی (که برخاسته از خطاهای ذهنیِ تعمیم‌گراست) «همه‌چیز» اوضاعِ خرابی ندارد. معمولاً ذهنِ ما متوجه درست بودنِ بعضی چیزها نمی‌شود …

قلب‌هایی که مریض‌اند!

قلب‌هایی که مریض‌اند!

هیچ‌گاه حتی لذت پراندن متلک‌ها را درک نکرده‌ام چه برسد به درک لذتی که از آزار دادن مردم عادی می‌برند …

پایتخت کتاب، فرصتی برای شهر مفاخر ادبی

پایتخت کتاب، فرصتی برای شهر مفاخر ادبی

سبزوار را گاهی «پایتخت نثر» خوانده‌اند، چرا که نویسندگان بزرگان تاریخ چون ابوالفضل بیهقی، ابوالحسن بیهقی، عطاملک جوینی، خواجه‌نظام‌الملک طوسی تا نویسندگان معاصری چون علی شریعتی و محمود دولت‌آبادی ریشه از این خاک داشته‌اند …