آخرین پردۀ این نمایش

آخرین پردۀ این نمایش

نوشتیم که در آخرین پردۀ نمایشِ «مؤسسۀ آبادانیِ دیار سربداران»، طرفداران و وابستگان به این قدرتِ ازهم‌پاشیده، به «منطقه ویژه اقتصادی» چنگ زده‌اند و مدام بهانه می‌گیرند که دستگاه قضا کارِ آنان را متوقف کرده است!

اشتهایِ سیری ناپذیر!

اشتهایِ سیری ناپذیر!

مؤسسۀ آبادانی چنانکه در مطالبِ پیشین بیان شد، ریشه در اتفاقات دهۀ هفتادِ سبزوار دارد و بدونِ ثبت رسمی تا دهۀ نود همچنان فعالیت می‌کرد…

تخلفاتِ مؤسسه

تخلفاتِ مؤسسه

با وجودِ صبرِ ما رسانه‌ها و وعده‌های مسئولانِ مؤسسه آبادانی، متأسفانه نه نشست خبری برگزار شد نه پاسخگویی انجام گرفت. در نتیجه برای تنویر افکارِ عمومی، لیستِ تخلفاتِ مؤسسه را با آمار و ارقامی که به دست آورده‌ایم منتشر می‌کنیم و منتظر می‌مانیم پاسخ بدهند …

با پولِ ما به ارمنستان می‌روند!

با پولِ ما به ارمنستان می‌روند!

قبل‌تر مطلبی نوشتیم در مورد اینکه منطقه ویژه بدون هیچ دستاورد و عملکردی، صرفاً با «عکس‌درمانی» گزارش‌هایی ارائه می‌دهد که پشت آن هیچ دستاورد و عملکردی نیست

‍ هِچ نِبیَه!

‍ هِچ نِبیَه!

این روزها مؤسسه با دستِ پیش گرفتن در موضوعاتی مانند سجادشهر و مردمی که از مشکلاتِ آن آسیب دیده‌اند، سعی در فرارِ به جلو دارد …

متهمان دیروز، شاکیان امروز

متهمان دیروز، شاکیان امروز

مدتی است مؤسسه به‌اصطلاح آبادانی دیار سربداران که عملکردش در چند دههٔ گذشته مشکلات زیادی را برای همشهریان سبزواری به وجود آورده است، به‌جای پاسخگویی …

خودخوانده‌ها: خشت اولی که کج نهاده شد

خودخوانده‌ها: خشت اولی که کج نهاده شد

با نزدیک شدن به ایام انتخابات، به گروه‌ها و کانال‌های مجازی دارای نام و عناوین متنوع دعوت می‌شویم! هر کدام هم با یک سری واژه‌ها خود را معرفی کرده‌اند