انکار باخت

انکار باخت

می‌توان با یک «روانشناسی اجتماعی» این رویه را محصول ناباوری از حذف او دانست.

قانون‌گذارانِ قانون‌شکن!

قانون‌گذارانِ قانون‌شکن!

بلیغات‌چی‌ها به جدولِ دور میدان‌ها یا درخت‌ها نیز رحم نکردند و علاوه بر دیوارهای خانۀ مردم، با نصب بی‌رویۀ پوستر در تمامِ این مناطق، چهرۀ شهر را به غایت نازیبا ساختند …

همه برای یکی!

همه برای یکی!

گویا بخشی از مسئولان و دستگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند هم خودشان هم قانون و هم آبروی اداره و نهادشان را به پای «یک نفر» قربانی کنند! در مقابلِ حجمِ فراوانی از شعارها و سخنرانی‌ها، متأسفانه شاهد بوده‌ایم که در مقابل بعضی تخلف‌های علنی، حتی کوچکترین برخوردهایی صورت نمی‌گیرد! در روزهای گذشته و پیش از آغاز فرصت

مسئولیت با چه کسی است؟

مسئولیت با چه کسی است؟

کی از محاسن نظام‌های سیاسی حزبی، پاسخگو بودن احزاب، بابت عملکرد نیروهایشان در نظام سیاسی است …

اینک حجت تمام شده است!

اینک حجت تمام شده است!

گفته‌اند: «بچه‌ها از رفتارِ پدر و مادرشان چیزی می‌آموزند نه از گفتارشان!». این نسبت، در میان حاکمان و مردم هم تقریباً برقرار است!

خودتان مانده‌اید و خودتان!

خودتان مانده‌اید و خودتان!

دو مجموعه اصول‌گرایی در منطقه یعنی یاران انقلاب و شورای ائتلاف اصولگرایان، سخت مشغول تدوین لیست نهایی خود هستند…