یک نفر کمتر

یک نفر کمتر

گاهی بهانه می‌گیرند که بودجه و اعتبار نیست و مانند این‌ها، اما آن کسی که از غرب خراسان رضوی خارج می‌شود، می‌بیند که در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، جاده‌های اصلی در حال ترمیم و تعریض هستند

با «نبودنتان» به ما فیض برسانید

با «نبودنتان» به ما فیض برسانید

آمار به ما می‌گوید که در ایران ۲۸۱۶ کیلومتر آزادراه وجود دارد که سهم خراسان از این راه‌ها فقط ۴۰ کیلومتر و به قولی ۸۰ کیلومتر (چنانچه هر دو مسیر رفت‌وبرگشت را حساب کنیم) است که آن‌هم در دولت اصلاحات اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

خوب! بعدش؟

خوب! بعدش؟

طبیعتاً در شرایطی زندگی می‌کنیم که حجمی از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روی روزمرگی ما تأثیر منفی گذاشته …