فخری برای رسانه‌های دیار سربداران

فخری برای رسانه‌های دیار سربداران

این هفته صفحه اینستاگرامی سبزوارفوری صدهزارتایی شد و این نشان‌دهنده کمیتی وسیع از مخاطبان است که تا کنون در هیچ رسانه‌ای در هیچ بستری مشابه آن را در دیار سربداران نداشته‌ایم.

تو لایقِ تبریک نیستی!

تو لایقِ تبریک نیستی!

همیشه کسی هست که نقدش کرده‌ای و سر کار برایت زیرآبی می‌رود! استادی هست که به خاطر یک مطلب مخالفِ تفکرش، سر نمره اذیتت می‌کند …

تقدیر از مدیرانِ پاسخگو

تقدیر از مدیرانِ پاسخگو

چنان که حکم انصاف است، جای آن دارد که هم‌پایِ نقد و ذکرِ مطالبات مردمی، از آن مدیران و مسئولانی که رویه‌ای مثبت پیش گرفته‌اند و کارِ مردم را در زمینۀ مطالبات به خوبی پیش می‌برند، تشکر کنیم. بی‌تردید از حدود ۳۰۰ مدیر و مسئول ۶ شهرستانِ منطقه، تعدادِ قابل توجهی مدیر یا مسئولِ توانا

شکایت کجا بریم؟

شکایت کجا بریم؟

ما شاید بتوانیم جواب مثبت یا منفی را به «سیاست‌گذاری»های مثبت و منفی ربط دهیم ولی «هیچ جوابی ندادن» را به چیزی جز محافظه‌کاری و ضعف در پیگیری اداری نمی‌توانیم مربوط بدانیم …

معنای «بسیار خوب» را فهمیدیم!

معنای «بسیار خوب» را فهمیدیم!

در روزهایی که جامعه منتظر عکس‌العمل وزیر ارشاد با یک استعفا، عذرخواهی و یا حداقل اظهار شرمندگی بودند وزیر ارشاد به عملکرد خودش نمره «بسیار خوب» می‌‌دهد

نتیجۀ ۱۵ ماه مدیریتِ جهادی و انقلابی!

نتیجۀ ۱۵ ماه مدیریتِ جهادی و انقلابی!

ر یک شهر، شهرستان یا استان، به‌خصوص در زمانِ انتخابات، واژه‌هایی چون «انقلاب»، «جهادی» و مانند آن‌که حاوی اصیل‌ترین و ارزشمندترین مفاهیم انسانی و حتی سیاسی در دورانِ معاصرِ این ملت هستند

‍ هِچ نِبیَه!

‍ هِچ نِبیَه!

این روزها مؤسسه با دستِ پیش گرفتن در موضوعاتی مانند سجادشهر و مردمی که از مشکلاتِ آن آسیب دیده‌اند، سعی در فرارِ به جلو دارد …

آخرین فرصت‌ها

آخرین فرصت‌ها

مطالبی چون «زمستان سخت اروپا» که روزگاری عنوان تئوریِ آن‌ها بود، حالا دستاویزِ جوک‌ها و مضحکه‌ها شده…