نتیجۀ ۱۵ ماه مدیریتِ جهادی و انقلابی!

نتیجۀ ۱۵ ماه مدیریتِ جهادی و انقلابی!

ر یک شهر، شهرستان یا استان، به‌خصوص در زمانِ انتخابات، واژه‌هایی چون «انقلاب»، «جهادی» و مانند آن‌که حاوی اصیل‌ترین و ارزشمندترین مفاهیم انسانی و حتی سیاسی در دورانِ معاصرِ این ملت هستند

دور باطل

دور باطل

چطور شورای شهر، به خانه اول برگشت؟

سومین شهر بزرگ خراسان رضوی، پنج ماه بدون شهردار

سومین شهر بزرگ خراسان رضوی، پنج ماه بدون شهردار

شهر ۲۵۰ هزار نفری سبزوار، سومین شهر بزرگ خراسان رضوی واقع در غرب این استان حدود پنج ماه پس از آغاز کار شورای اسلامی شهر همچنان بدون شهردار اداره می‌شود. این کمبود در سلسله مراتب مدیریت شهری علاوه بر ایجاد وقفه در روند توسعه و آبادانی سبزوار، به عنوان نخستین مرکز بزرگ شهرستان در ورودی غربی

بازنگری طرح تفصیلی سبزوار، میانبری در مسیر توسعه شهری

بازنگری طرح تفصیلی سبزوار، میانبری در مسیر توسعه شهری

 اجرای “طرح جامع تفصیلی” بر اساس چشم‌انداز و افق بلندمدت، در حالی به شهرداری سبزوار ابلاغ شده که علاوه بر برخی موانع توسعه‌ای نکاتی از تضییع حقوق شهروندان در مفاد این طرح مهم برنامه‌ریزی و مدیریت شهری به چشم می‌خورد. “طرح جامع و تفصیلی”، طرحی بلندمدت و حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی